HEM

Välkommen!

 

Jag heter Fredrik Nordenberg och har 25 års erfarenhet som energikonsult, sedan 2012 driver jag företaget Nordenberg Energikonsult AB.

 

Energieffektivisering i byggnader, lokaler och industrier är mitt specialistområde. Jag jobbar med allt ifrån strategiskt arbete i större fastighetsbolag till energikartläggningar och genomförande av energiåtgärder i industrier. Jag är certifierad energikartläggare för genomföra energikartläggning i stora företag.


Jag brinner för att genomföra energieffektivisering systematiskt. Arbetet måste passa in på ett bra sätt i den långsiktiga förvaltningen av fastigheterna. Stora fastighetsbestånd medför stora utmaningar för hela organisationen. Att ställa energikrav i upphandling och byggskede är lika viktigt som driftoptimeringar av befintlig utrustning och brukarnas beteende.


Genom att arbeta systematiskt är ofta stora besparingar möjliga! Internationella och nationella miljömål blir tuffare och tuffare, genom ett systematiskt arbete med energieffektivisering tar vi ett stort kliv mot klimatneutralitet!


Genom ett systematiskt arbete med energieffektivisering tar vi ett stort kliv mot klimatneutralitet!