TJÄNSTER

Energieffektivisering

Systematiskt arbete med energieffektivisering minskar kostnader för energi och går hand i hand med ett offensivt miljöarbete. Nordenberg Energikonsult har erfarenhet av arbete med energieffektivisering för kunder inom industri, fastighetsbolag samt kommuner och erbjuder tjänster som:

 

•energikartläggningar

•energieffektiv upphandling

•projektledning/stöd vid genomförande av åtgärder

 

Energichef/ Energistrateg/ Energisamordnare/ Energicontroller

Nordenberg Energikonsult har erfarenhet av att i stora organisationer driva det strategiska energiarbetet. De senaste åren har Nordenberg Energikonsult haft flera olika vikariat i företag/ offentliga organisationer. Arbetet kan innebära ansvar för energimål och uppföljning, genomförande av åtgärdspaketet för minskad energianvändning.


Energikartläggning i stora företag

Fredrik Nordenberg är certifierad energikartläggare för att genomföra energikartläggningar i enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Nordenberg Energikonsult hjälper er gärna med er energikartläggning.


Teknisk Förvaltare / Teknikutvecklare VVS

Nordenberg Energikonsult har under de senaste åren arbetat med teknisk förvaltning och teknikutveckling inom VVS i kundens organisation. Arbetet innebär övergripande ansvar för VVS- system som värme, kyla, vatten, spillvatten, dagvatten och medicinsk gas. Robusthet och säker medialeverans, strategiska beslut för systemen, utveckling övertid såväl som driftoptimering och åtgärdsplaner för klimatanpassning ingår i arbetsuppgifterna.


Utredningar och projektledning

Nordenberg Energikonsult genomför utredningar av energiåtgärder/ mediasystem och VVS-tekniska åtgärder för att uppnå optimala lösningar med avseende på teknisk lösning, leveranssäkerhet och ekonomi. Nordenberg Energikonsult har stor vana av projektledning av genomförande med ekonomiskt ansvar